# Last Name, Given Name(s) Person ID Born/Christened Gender
1 Reginald Gosney I9020 19 Nov 1912 M
2 Walter William Gosney I9019 Abt 1903 M
3 Alice Kate Wills I9018 Abt 1877 F
4 John Molyneux Gosney I9017 31 Jan 1900 M
5 Enid Annie Gosney I9016 Abt 1897 F
6 Gilbert Charles Gosney I9015 10 Jul 1895 M
7 Olive Mary Gosney I9014 10 Dec 1893 F
8 Mary Ann Holmes I9013 Abt 1865 F
9 Samuel Gozney I9012 Abt 1769 M
10 Rebecca Gozney I9011 Abt 1762 F
# Last Name, Given Name(s) Person ID Born/Christened Gender